New to family| forgot Password
Rodzina jako grupa społeczna
Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Zazwyczaj jako rodzinę rozumie się dwójkę partnerów i wychowywane potomstwo. Tego typu rodzinę określa się jako nuklearną, gdy jedno z partnerów zamieszkuje także z rodzicami, to jest to rodzina wielopokoleniowa. Jednak tak naprawdę granic rodziny nie da się jednoznacznie określić (choć da się stopniować pokrewieństwo lub powinowactwo). Zazwyczaj związki pomiędzy członkami rodziny mają charakter pokrewieństwa biologicznego, jednak w niektórych wypadkach sam fakt zamieszkania razem klasyfikuje pewna grupę ludzi jako rodzinę.

Navigation Nawigacja
Dziś
Archiwum
Działy
All
Rodzina

Zobacz
Katalog stron
 

Rodzina Soprano

Rodzina Soprano (tytuł oryginalny The Sopranos) - amerykański serial telewizyjny, wyświetlany w USA od roku 1999, autorstwa Davida Chase.

Serial opowiada o życiu prywatnym bossa mafii nowojorskiej Tony'ego Soprano, który ma kłopoty rodzinne, problemy z nadopiekuńczą matką i siostrą, leczy się u psychoanalityka, a jednocześnie twardą ręką trzyma półświatek nowojorskich mafiosów.

W epizodach wystąpili m.in.: John Heard, Denise Richardson, Paul Mazursky, Robert Patrick, Frank Sinatra Jr., Fairuza Balk, Roma Maffia.
[czytaj dalej]
01/30/06 - 22:27:20 - rodzina -

Liga Polskich Rodzin

Liga Polskich Rodzin, LPR, partia polityczna powstała w kwietniu 2001 roku (zarejestrowana 30 maja 2001) . LPR zjednoczyła szereg partii katolicko-narodowych, takich jak: Stronnictwo Narodowe, Porozumienie Polskie, Ruch Katolicko-Narodowy, Przymierze dla Polski.

W stworzeniu partii pomocne było istnienie takich organizacji jak Młodzież Wszechpolska (odtworzona 2 grudnia 1989 przez obecnego lidera LPR - Romana Giertycha, obecnie młodzieżówka LPR), Polska Wspólnota Narodowa, Polskie Stronnictwo Narodowe i Radio Maryja.

[czytaj dalej]
01/30/06 - 22:22:05 - rodzina -

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne - wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie zarówno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny i ustawy szczegółowe.

Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym to:

Małżeństwo
Przysposobienie
Obowiązek alimentacyjny
Opieka
Kuratela

[czytaj dalej]
01/30/06 - 22:20:34 - rodzina -

Rodzina

rodzina
małżonkowie i ich dzieci a także osoby związane pokrewieństwem (krewni) lub powinwactwem (powinowaci)

familia
przestarzałe, dziś żartobliwe określenie rodziny

koligacja
pokrewieństwo, powinowactwo zwłaszcza z kimś uznawanym w hierarchii społecznej

parantela
pokrewieństwo, powinowactwo, zwłaszcza z osobami należącymi do znanego rodu

familiant
należący do rodziny
01/30/06 - 22:18:30 - rodzina -

Rodzina Poszepszyńskich

Rodzina Poszepszyńskich – humorystyczne słuchowisko radiowe (napisane przez Macieja Zembatego i Jacka Janczarskiego), nadawane po raz pierwszy w latach siedemdziesištych (aż do jesieni 1981) w Programie Trzecim Polskiego Radia. Pierwsze emisje słuchowiska odbywały się w ramach programów "Ilustrowany Magazyn Autorów", "Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy" i "Szeœćdziesišt minut na godzinę".

Głównymi postaciami sš: dziadek Jacek (Jan Kobuszewski), Grzegorz (Piotr Fronczewski) i Maryla (Hanna Okuniewicz) oraz Maurycy (Maciej Zembaty) – ich syn. Mimo swych wad pokazujš oni, jak przetrwać w trudnych czasach. Akcja toczy się w ich warszawskim mieszkaniu, a także na łonie natury. Bohaterowie przeżywajš różne, czasem dramatyczne, ale zawsze przeœmieszne przygody. Pomysł słuchowiska został zaczerpnięty z "poprawnego słuchowiska" Matysiakowie nadawanego w programie 1 Polskiego Radia. Rodzina Poszepszyńskich stanowi swoisty bunt przeciwko mieszczańskim wartoœciom pokazanych w Matysiakach.

[czytaj dalej]
01/30/06 - 22:16:26 - rodzina -

Rodzina niepełna

Rodzina niepełna - rodzina, w której dziecko jest wychowywane tylko przez jednego z rodziców. Taki typ rodziny powstaje na skutek długotrwałej nieobecności jednego z rodziców, która może być spowodowana np. wyjazdem, pobytem w szpitalu lub w więzieniu, rozwodem, lub też śmiercią. W zależności od charakteru nieobecności mówimy wtedy o rodzinie niepełniej czasowo, okresowo lub na stałe. Często w takiej rodzinie powstają trudności wychowawcze, związane przede wszystkim ze zmniejszoną, bo sprawowaną tylko przez jedną osobę, opieką nad dzieckiem, jak również z brakiem normalnej atmosfery wychowawczej, w której prawidłowy układ stosunków między ojcem i matką staje się pierwszym wzorem postępowania dla dzieci. [czytaj dalej]
01/02/06 - 23:30:27 - rodzina -

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina - w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna.

1.rodzina jako grupa społeczna

Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe:
małżeńską
rodzicielską
braterską

2.rodzina jako instytucja społeczna

Grupa określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odniawianie się sfery reprodukcji. Funkcje instytucjonalne rodziny:
materialno-ekonomiczna
opiekuńczo-zabezpieczająca
prokreacyjna
seksualna
legalizacyjno-kontrolna
socjalizacyjna
klasowa
kulturalna
rekreacyjno-towarzyska
emocjonalna [czytaj dalej]
12/13/05 - 12:01:08 - rodzina -


copyright All Rights Reserved 1996-2005 www.Rodzina.com